Kontakt

Osobní mail:

  • holoubekm at gmail.com
  • holoubekm at hotmail.com

Fakultní email:

  • holoumar at fit.cvut.cz
  • holoumar at fel.cvut.cz

Můžete mě potkat zmateně pobíhajícího po Dejvicích, nebo doma po Vysočině.